Groepsannuleringsverzekering

Groepsannuleringsverzekering van Vakantie Zeker en Europeesche Verzekeringen.

Hebt u met familie, vrienden, school of bedrijf een groepsreis of groepsaccommodatie geboekt? Dan is het in de meeste gevallen verstandig een groepsannuleringsverzekering af te sluiten. De groepsannuleringsverzekering van Vakantie Zeker en Europeesche verzekeringen is één van de beste groeps annuleringsverzekeringen van Nederland. U bent verzekerd tegen annuleringskosten als de groepsreis onverhoopt geannuleerd moet worden. Hierbij kan de hele groep annuleren als er één persoon door bijvoorbeeld ernstige ziekte, ongeval of overlijden niet aan de groepsreis kan deelnemen. Ook is er een individuele dekking en dekking bij vertreks vertraging en voortijdige terugkeer. Deze zeer complete groepsannuleringsverzekering van Vakantie Zeker en Europeesche Verzekeringen kan alleen online via Vakantie Zeker afgesloten worden. De premie bedraagt 5,5 % van de reissom ( exclusief poliskosten en assurantiebelasting). U kunt deze zeer complete groepsannuleringsverzekering online afsluiten indien de totale reissom niet meer dan 60.000 euro bedraagt.

Dekkingsgebied groepsannuleringsverzekering

De groepsannuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen en Vakantie Zeker is geldig in de gehele wereld.

Verzekerden

Alle deelnemers en die op de namenlijst staan vermeld.  Indien er kinderen mee gaan als deelnemer, deze ook op de namenlijst zetten.

Dekking groepsannuleringsverzekering

 • Groepsannulering
 • Individuele annulering

Dekking Groepsannulering, onder andere:
 • Dekking bij overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde
 • Dekking bij uitvallen van een gehuurde accommodatie door van buiten komend onheil, uitvallen van tenten door storm is niet gedekt.
 • Uitvallen gastspreker door overlijden, ernstige ziekte of ongeval
 • Faillissement van de groep

Zie voor de exacte dekking de algemene voorwaarden groepsannuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen.

Dekking bij individuele annulering, onder andere:
 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde of familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde
 • voorwaarde voor recht op uitkering bij individuele annulering is dat verzekerde niet door een ander persoon kan worden ontvangen

Onder familieleden in de 1e of 2e graad wordt verstaan:
Bloedverwantschap of aanverwantschap 1e graad:
 • uw (adoptie)ouder(s);
 • uw (adoptie)kind(eren).
 • de (adoptie)ouder(s) van uw partner;
 • de (adoptie)kind(eren) van uw partner;
 • de partner van uw (adoptie) kinderen (schoonzoon of schoondochter).
Bloedverwantschap of aanverwantschap 2e graad:
 • uw grootouder(s);
 • uw kleinkind(eren);
 • uw broer(s) en zus(sen).
 • de grootouder(s) van uw partner;
 • de kleinkind(eren) van uw partner;
 • de broer(s) en zus(sen) van uw partner.

Zie voor de exacte dekking, verzekerde bedragen en uitsluitingen, de algemene voorwaarden groepsannuleringsverzekering Europeesche Verzekeringen.

Voor dekking niet gebruikte dagen en voortijdige terugkeer, zie de voorwaarden voor de dekking.
Vertrekvertraging en voortijdige terugkeer bij individuele annulering.
Bij reizen langer dan 3 dagen en een onvoorziene vertraging langer dan 8 uur wordt er mogelijk een uitkering op basis van de huursom per dag verleend. Ook bij voortijdige terugkeer door bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of ongeval wordt er mogelijk een uitkering verleend.

Zie de voorwaarden groepsannuleringsverzekering voor de exacte dekking, definities, verzekerde bedragen en uitsluitingen.

Sluit de groepsannuleringsverzekering af binnen 7 dagen na de boekingsdatum groepsreis

Indien u de groepsannuleringsverzekering afsluit binnen 7 dagen na de geboekte reis of groespreis, is de dekking van de groepsannuleringsverzekering optimaal. Dit geldt ook voor een gewone annuleringsverzekering. Zie ook de informatie met betrekking tot de informatie die in de algemene voorwaarden van de groepsannuleringsverzekering staan vermeld in artikel 9.2.5
Indien u de groepsannuleringsverzekering afsluit later dan 7 dagen na de boekingsdatum reis hebt u wel met deze uitsluitingen te maken. Lees de algemene voorwaarden altijd goed door voor u de groepsannuleringspolis af gaat sluiten!

Premie groepsannuleringsverzekering

De premie van deze groepsannuleringsverzekering van Vakantie Zeker en Europeesche Verzekeringen bedraagt 5,5% van de huursom, te vermeerderen met € 3,50 poliskosten en de wettelijke assurantiebelasting. U kunt via deze website groepsannuleringsverzekering eenvoudig zelf de premie uitrekenen en de polis online afsluiten.

Premie groepsannuleringsverzekering uitrekenen of Polis online afsluiten

Kortlopende annuleringsverzekering

Deze kortlopende annuleringsverzekering is interessant als annuleringsverzekering indien het aantal personen wat verzekerd moet worden niet meer dan 9 bedraagt. Boven de 9 personen is het altijd te adviseren een groepsannuleringsverzekering af te sluiten.